Emveo - bouwtoezicht

Bouwtoezicht

De toezichthouder (opzichter) is tijdens de realisatiefase verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het bouwproject en de voortgang. Hij controleert of de aannemer de contractafspraken tussen de opdrachtgever en de aannemer nakomt. Toezichthouders houden preventief toezicht tijdens de realisatiefase en controleren achteraf. Ze bespreken hun bevindingen rechtstreeks met de aannemer en verwerken hun bevindingen in een weekrapportage. Daarnaast bewaakt de toezichthouder de planning en zorgt hij ervoor dat de directievoerder continu op de hoogte is van belangrijke ontwikkelingen van het project tijdens de uitvoering.