Emveo - directievoering

Directievoering

Een directievoerder is vanaf de aanbesteding verantwoordelijk voor het project. Hij zorgt ervoor dat het project wordt gerealiseerd op basis van de contractstukken en wordt opgeleverd binnen de gestelde termijn en binnen de gestelde kosten. De directievoerder geeft leiding aan het bouwproces in de realisatiefase. Hij is aanspreekpunt voor alle partijen, leidt de vergaderingen, bewaakt de tekeningenprocedure, de bemonsteringen, de termijnbewaking en de totale oplevering tot en met het einde van de onderhoudsperiode (meestal 3-6 maanden na oplevering). Hij zorgt voor invulling van stelposten en toetst meer- & minderwerken. Welke taken de directievoerder zal krijgen, is afhankelijk van de opdrachtgever en de fase waarin hij, als directievoerder, wordt ingeschakeld.